دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی

اهمیت بازاریابی

در عصر فرا رقابتی کنونی، شرکت ها به مقصود کسب مزیت رقابتی به دنبال ارایه ارزش بیشتر به مشتریان نسبت به رقبا بر اساس شایستگی های محوریشان می باشند. در این راستا بسیاری از شرکت ها به بازارگرایی به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی جدید روی آورده اند. لذا طبیعی می باشد که برنامه های واحد بازاریابی و استراتژی های آن نیز تأثیر به سزایی در موفقیت کل سازمان و سایر واحدها در کسب مزیت رقابتی داشته باشد (دانشیان و همکاران، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در عصر فرا رقابتی کنونی شرکت هایی موفق تر هستند که بر اساس شرایط حاکم بر بازار، وضعیت رقبا و نقاط قوت و ضعف خود، جایگاه مورد نظر خود را در بازار تثبیت کنند و با پیشنهاد ارزش برتر نسبت به رقبای موجود در بازار رضایت بیشتری برای آنها فراهم آورند (شفیعی و میرغفوری، 1387). کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و متناسب کردن فعالیت ها و منابع بازاریابی می باشد تا اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار – محصول خاص تامین گردد و برنامه ریزی استراتژیک بازار ابزاری می باشد که شرکت ها با بهره گیری از آن از طریق یک طرح و برنامه ای مناسب جهت عناصر آمیخته بازاریابی طبق نیاز وخواسته های مشتریان بالقوه در بازار هدف، به دنبال کسب مزیت رقابتی و ایجاد هم­افزایی هستند (دانشیان و همکاران، 1390).

بازاریابی در آغاز به عنوان زیرمجموعه ای از فنون بازرگانی و تجارت مطرح گردید. در طی قرن بیستم، مبنای علمی این حوزه بسیار گسترده گردید و به عنوان رشته ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه ها تدریس گردید. بعضی مفاهیم کلیدی در این رشته عبارت می باشد از: نیاز، خواسته، تقاضا، محصولات و خدمات، ارزش، قیمت و رضایتمندی (علیزاده).

بازاریابی یک وظیفه سازمانی و مجموعه ای از فرایندهای مبادله ای می باشد که نیاز به حجم زیادی از کار و مهارت دارد. بر این اساس مدیریت بازاریابی به معنای مبادله گروه ها به مقصود رسیدن به توافق بر سر مصادیق مشترک می باشد هدف بازاریابی شناخت و فهم مشتری می باشد، در این راه محصولات و خدمات را با نیازهای مشتری متناسب کرده و فروش را حداکثر می نماید. در حالت ایده آل بازاریابی بایستی منتج به آمادگی مشتری برای خرید گردد (Kotler & Keller, 2012).

کاتلر و کلر (2012) عقیده دارند که عملکرد نظام بازاریابی برای سازمان ها از دو رویکرد قابل مطالعه می باشد. در رویکرد اول به بازاریابی به عنوان واحدی می نگرند که در کنار سایر بخش های سازمان فعالیت می نماید و در توجه دوم، بازاریابی را فعالیتی در درون تمامی واحدها تصور می نمایند. در این حالت تمامی بخش های سازمان وظیفه بازاریابی را پوشش می دهند. امروزه اهمیت ارزیابی استراتژی ها و برنامه های بازاریابی در درون همه واحدهای سازمانی برای اجرای تصمیمات مطلوب توسط مدیران بیش از پیش گردیده می باشد (Kornelis et al., 2008; Leeflang et al., 2009).

محققان عقیده دارند که کار کردن بدون معیار مانند راه رفتن با چشمان بسته می باشد و بدون اندازه گیری، تصمیم گیری در ارتباط با تغییرات و روش های جدید بسیار سخت خواهد بود. اما بهره گیری درست از اندازه ها، حضور در بازار و جذب مشتریان بسیار مطلوب خواهد بود ، لذا کسب شاخص­ها و رکوردهای جدید ، شرکت‌ها را توانمند خواهد نمود (Patterson, 2007).

لذا اهمیت بازاریابی و عملکرد مطلوب آن و همچنین ارزشی که در حال حاضر برای شرکت ها یافته می باشد، باعث شده تا مفاهیم سنجشی به آن وارد شوند. مانند مهمترین آنها می توان به بهره وری سیستم بازاریابی تصریح نمود (MSI, 2008). مطالعه عملکرد نظام بازاریابی در شرکت ها اخیراً مورد توجه مدیران و متخصصان دانشگاهی در زمینه بازاریابی نیز قرار گرفته می باشد. طبق نظر مدیران سازمان ها عملکرد این سیستم از طریق اندازه بازگشت سرمایه گذاری های انجام شده بر روی آن قابل سنجش می باشد (Seggie et al., 2007). این درحالی می باشد که مطالعات آکادمیک بر برنامه های نظام بازاریابی از طرح ریزی تا کنترل ، تاکید می ورزد (Ambler & Wang, 2003).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

– آیا بین اندازه جذب سپرده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش سهام شرکت و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش ویژه برنده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– کدامیک از رسانه­ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسب­تر می باشد؟

– اندازه تاثیرگذاری هرکدام از رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه اندازه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی با فرمت ورد