دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

بیمه هزینه‌های تشخیص بیماری[1]

گاهی اوقات لازم می باشد که به جهت تشخیص بیماری، آزمایشات متعددی از قبیل عکس‌برداری انجام گردد که این گونه هزینه‌ها را می‌توان تحت شرایط اینگونه قراردادهای گروهی پوشش داد.

بیمه گروهی دندانپزشکی[2]

در تمام جهان هزینه‌های دندانپزشکی، همیشه از گرانترین نوع خدمات بیمه‌های درمانی به شمار می رود. اخیراً در بسیاری از شرکت‌های بیمه در کشورهای پیشرفته و صنعتی این پوشش را ارائه داده‌اند. غرامت قابل پرداخت در شرایط این بیمه‌نامه به دو صورت تامین می گردد. یا شرایط قرارداد طوری تنظیم شده که حداکثر هزینه‌های قابل پرداخت در سال برای هر بیمه شده معین و مشخص شده می باشد که مبلغ آن از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت و با در نظر داشتن اندازه حق بیمه و تعداد افراد گروه متفاوت می باشد. یا در بعضی از طرح‌ها، هزینه‌های دندانپزشکی برای تمام طول عمر بیمه شده در نظر گرفته می گردد و از استثنائات این بیمه‌نامه، اعمال جراحی به مقصود زیبایی، جنگ، صدمات و جراحات شغلی، ناخوشی و مرض و یا خسارتی می باشد که در بیمه‌نامه‌های دیگر مورد پوشش قرار گرفته باشد. (Delta Dental Association, 1995:129) )

تعرفه خدمات دندانپزشکی شرکت سهامی بیمه ایران، مخاطبین :دندانپزشکان طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران(پیوست شماره 1)

بیمه چشم‌پزشکی[3]

در اینگونه طرح‌های گروهی، کلیه هزینه‌های مربوط به چشم‌پزشکی از قبیل انواع و اقسام اقدام‌های جراحی، هزینه‌های لنز و عینک پرداخت می گردد.

بیمه‌های دارویی[4]

در این طرح کلیه هزینه‌های متداول داروئی که توسط پزشک متخصص تجویز شده باشد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. (Pickrell,1963:87)

2-9-6- خصوصیات بیمه‌های گروهی

خصوصیات بیمه‌های گروهی عبارتند از:

جانشینی صدور گواهی به جای صدور فردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره گیری از یک قرارداد اصلی[5]

هزینه اداری پایین

انعطاف در طراحی قرارداد

بهره گیری از نرخ‌گذاری تجربی[6]

2-9-6-1- صدور گروهی[7]

معمولاً در موارد گروهی، هیچ مدرکی فردی دال بر قابلیت بیمه مورد نیاز نیست و اندازه منافع می‌تواند قابل توجه باشد. بیمه گروهی معمولاً ارتباط با سلامت هیچ فرد خاصی ندارد. بجای آن، گروهی از افراد ارزیابی می شوند و چیزی که مهم‌تر می باشد، توده‌ای از چنین گروههایی از افراد می باشد که نرخ قابل پیش‌بینی مشخصی از بیماری را بدست خواهد داد. در بیمه گروهی، چند نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که اولین مورد، اتفاقی بودن برای گروه می باشد یعنی اعضای گروه بایستی به منظورهای دیگر غیر از کسب پوشش بیمه دور هم جمع شده باشند. دومین ویژگی، جاری بودن افراد در میان گروه می باشد یعنی بایستی یک جریان مداوم و یکنواختی از افراد از طریق گروه وجود داشته یعنی جریانی از ورود افراد جوان و جدید به گروه و جریانی از خروج افراد بیمار و مسن از گروه باشد. در حقیقت بعضی از کارفرمایان، آزمایشات پزشکی بیش از استخدام را در مورد کارکنان خود اعمال می‌کنند که تمهیدی برای غربال کردن کارکنان به شمار می‌رود.

سومین نکته اداره خودکار منافع در بیمه گروهی می باشد. معمولاً بیمه گروهی بر یک اساس خودکار به مقصود تعیین اندازه منافع افراد، ورای کنترل کارفرمایان تأکید دارد. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که افرادی که از لحاظ سلامتی وضعیت مساعدی ندارند تمایل زیادی به بیمه شدن دارند و افراد تندرست ممکن می باشد تمایل به انتخاب کمترین پوشش را داشته باشند. چهارمین ویژگی، مشارکت هزینه‌ای شخص ثالث می باشد و به این معناست که بخشی از هزینه یک طرح گروهی معمولاً توسط کارفرما یا اشخاص ثالث دیگری نظیر یک اتحادیه کاری یا شرکت بازرگانی پرداخت گردد.

[2] . Dental Insurance

[3] . vision care insurance

[4] . prescription drug Insurance

[5] . Master Contract

[6] . Experience Rating

[7] . Group underwriting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد