دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

نظریه های قاچاق

در ارتباط با جرائم قاچاق کالا دیدگاهها و نظریات مختلفی هست. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، علل ارتکاب به جرم را وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی می دانند و بر این عقیده اند که انسانها بالفطره مجرم و بزهکار بدنیا نمی آیند، بلکه این اوضاع و شرایط اقتصادی واجتماعی در محیط اطراف آنان می باشد که انگیزه ها و زمینه های بزهکاری را در آنها به وجودآورده و تقویت می کند. جامعه شناسان، علل ارتکاب جرم درجامعه را وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی آن دانسته و می گویند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست از این جهت می باشد که جامعه شناسان فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم می باشد.

2-3-2-1- نظریه حرص وآز- افلاطون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قدیمی ترین نظریه درمورد ارتکاب جرائم مالی که هنوز هم معتبر به نظر می رسد متعلق به افلاطون فیلسوف یونانی می باشد. وی حرص و آز، رقابت، تجمل پرستی و دوری از قناعت را علت پیدایش این جرایم می داند بطوری که مردم به زندگی ساده قناعت نکرده و سود پرست ، جاه طلب، رقابت جو وحسود می شوند.  وعملکرد نهادهای اقتصادی و افزایش تضاد میان فقرا و ثروتمندان را مؤثر بر گسترش جرائم اقتصادی قلمداد می کند. (همان، ص25).

2-3-2-2- نظریه آدام اسمیت[1]

پدر علم اقتصاد در کتاب «ثروت ملل» آورده می باشد: بعضی از سیاست های اقتصادی بایستی با دقت و احتیاط اقدام گردد اگر این طور نباشد رخدادهای نامطلوبی به وجود خواهد آورد. وی هنگام فرموله کردن اصول مالیاتی، دولت را از درپیش گرفتن سیاست مالیاتی شدید بر حذر داشته و سیستم دقیق و متعادل مالیاتی را سفارش می کند. (جعفرزاده پور،1381،ص19).

2-3-2-3- نظریه پاپل[2]

در تحقیقات خود بر تأثیر قوانین مالیاتی بر گسترش قاچاق تأکید می کند. او معتقد می باشد: «افراد بدون توجه اخلاقی،گریزان از خطر پذیری و در راه به حداکثر رساندن سودشان اقدام می کنند، به بیانی دیگر آنها نه از کتک زدن مأمور مالیات لذت می برند و نه از کارکردن در اقتصاد پنهان…» پس اگر جریمه مورد انتظار در قاچاق کمتر از مالیات باشد، قاچاقچی ترجیح می دهد از پرداخت مالیات شانه خالی کند. (شکیبایی واحمدی، 1378،صص170-171)

[1] . Smit Adam .

[2].Papeel .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد