دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

نرخ‌گذاری تجربی

خصوصیات دیگر بیمه گروهی در این واقعیت نهفته می باشد که حق بیمه‌ها، اغلب تابع نرخ‌گذاری تجربی هستند. نرخ تجربی بعضی بیمه‌گران بر اساس طبقه یا نوع صنعت و یا حتی نوع قرارداد می باشد. این نکته که یک گروه به اندازه کافی برای نرخ‌گذاری تجربی واجد شرایط می باشد از شرکتی به شرکت دیگر و بر اساس تجربه بیمه‌گران متفاوت می باشد. (Black & Skipper 2000: 454-457)

2-10- بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور

این بیمه‌نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با در نظر داشتن قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد.

2-11- بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشورirha))

بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با ابتیاع این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته ، از مزایای آن بهره گیری خواهند نمود.
جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم ، در حال حاضر، مرکز خدمات رسانی و پاسخگوی تلفنی بیمه مسافری“ایرها”(IRHA CALL CENTER) ایجاد شده می باشد.

2-11-1-اهداف بیمه نامه

از اوایل سال 1386 همکاران این مدیریت در شرکت بیمه ایران اندیشه طراحی و عرضه یک بیمه مسافرتی افتادند و نتیجه این موضوع به آنجا ختم گردید که پس از مطالعه وضعیت بیمه های مسافرتی مشابه خارجی، طراحی اولیه آن صورت پذیرفت و پس از اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی ج.ا.ا اقدامات لازم جهت تدوین و ترجمه این بیمه صورت پذیرفت و حسب ضرورت بهره گیری از نام”بیمه ایران” و نیز نشانه خدماتی درمانی بودن این بیمه، نام “ایرها” برای آن ثبت گردید که این واژه مخفف IRHA = Iran Health Assistance  وبه معنی خدمات رسانی تندرستی بیمه ایران می باشد. بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با ابتیاع این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته ، از مزایای آن بهره گیری خواهند نمود.

2-11-2-مخاطبین بیمه نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با ابتیاع این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته ، از مزایای آن بهره گیری خواهند نمود.

(www.iraninsurance.ir)

2-12- بیمه‌های درمان انفرادی

الف) بیمه درمان انفرادی

وظیفه بیمه درمان انفرادی تأمین هزینه‌های درمانی اعم از درمان سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان یا هزینه اعمال جراحی، در حدود مبالغ تقاضا شده توسط بیمه‌گذار می باشد اما فوت بر اثر بیماری و پرداخت کمک مالی به بازماندگان شخص متوفّی هیچگاه در بیمه درمانی مورد تأمین قرار نمی‌گیرد بلکه بیمه عمر می باشد که به هر علت مانند بر اثر بیماری را بیمه می کند (عادل، 148:1374).

ب) محدودیت‌های تأمین بیمه درمان انفرادی

بیمه درمانی اصولاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی بیماری‌های بیمه‌شدگان با سه نوع محدودیت مواجه می باشد:‌

-بیمه‌گران هزینه‌ها را به اندازه معین شده در بیمه‌نامه پرداخت می‌کنند. در اقدام یک تعرفه پزشکی که در آن نرخ هزینه‌های درمانی، بستری شدن در بیمارستان و اعمال جراحی معین شده، ملاک محاسبه هزینه‌ها می باشد و پزشک معتمد بیمه‌گر، هزینه‌ها را بر مبنای این تعرفه برآورد و تعیین می کند و بیمه‌گر هم هزینه‌ها را طبق مبالغ تعیین شده توسط پزشک خود پرداخت می کند.

-در پرداخت هزینه‌های درمانی شرط «دوره‌ی انتظار» در بیمه‌نامه درمانی پیش‌بینی می گردد و به این معنی که بیمه‌گر در قرارداد بیمه درمانی قید می کند که تأمین هزینه مثلاً فلان بیماری مشروط به گذاشتن فلان مدت از تاریخ شروع اعتبار بیمه‌نامه می باشد. بطور مثال می‌توان در قرارداد بیمه درمان یک دوره انتظار نه ماهه برای پرداخت هزینه زایمان یا اقدام آب مروارید چشم قید نمود. مقصود از گنجاندن شرط دوره انتظار یا دوره عدم تأمین بیمه‌گر جلوگیری از قبول خطراتی می باشد که شروع آنها قبل از تاریخ اعتبار بیمه‌نامه درمانی بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد