دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

– نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد-  ماری ونلسون[1]

آنها به پژوهش ثابت کرده اند قاچاق کالا لزوماً موجب رفاه داخلی نمی گردد، حتی زمانی که قاچاق، منابع را به سوی فعالیت های غیر مولد هدایت می کند؛ بالا رفتن تعرفه ها هم افزایش رفاه را به دنبال ندارد، همانطور که تشدید مبارزه با قاچاق و افزایش کنترل های مرزی، به علاوه که قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد، رفاه را هم بیشتر نمی کند . (نورمحمدی،1381،ص25).

2-3-2-5- نظریه لایمن [2]

از دیگر نظریه پردازان جرم شناس بر این باور می باشد که بعضی جرائم از شرایط خاص روانی افراد نشأت می گیرند، و مادام که فرصت های اجتماعی بسیار اندکی پیش رو باشد، فرد به جمع آوری منافع نامشروع از راههای غیر قانونی(قاچاق) می پردازد. (وطن پور، 1388، ص25).

2-3-2-6- نظریه مرتون[3] از جامعه شناسان جنایی، معتقد می باشد منشاء انحراف افراد، ساختار و فرهنگ اجتماعی می باشد و این ساختار با وارد کردن فشار بر اشخاص، آنان را با هدف هم نوایی، نوآوری، آیین گرایی ویا طغیانگری به سوی جرایم اقتصادی می کشاند. (مرتون، 1980، ص414).

 

 

2-3-2-7- نظریه فروید

از روان شناسان معروف، سیستم کنترل درونی بشر ها را عامل بازدارنده گرایش به رفتارهای مجرمانه می داند، اما تاکید می کند گاهی افراد در مسیر رفتارهای اجتماعی و کوشش برای تأمین منافع شخصی و مادی خود به رفتارهای ضد اجتماعی تن در می دهند.(رفیع پور،1376، ص276).

2-3-2-8- نظریه دیویس[4]

از راوان شناسان اجتماعی بر این عقیده می باشد که رکودی که به دنبال یک دوره رونق اقتصادی به وجودمی آید ، بستر مناسبی برای سوق دادن افراد به اعمال بزهکارانه می باشد، زیرا انتظارات و نیازهای جدیدی که در دوران شکوفایی اقتصادی ایجاد شده نه تنها در دوران رکود متوقف نمی گردد آنها متوقف نمی گردد بلکه بطور فزایند رشد می کند، ومادام که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد انحرافات اجتماعی شکل جدی تری به خود می گیرد. (وطن پور، 1388، ص25).

2-3-3- مفاهیم قاچاق

به طورکلی، قاچاق را می توان جریان ورود کالا به کشور یا خروج مخفیانه آن ازکشور به مقصود نپرداختن مالیات های مربوط و دیگر نظارت های دولتی دانست. ماده29 قانون و آیین نامه امور گمرکی موضوعات قاچاق گمرکی را به تبیین ذیل اظهار کرده می باشد: (زینال زاده وابراهیمی ومحمدی،1375،ص18).

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
  2. خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به صورت ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده با اتکا به اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آن وسایط نقلیه و کالا.
  3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه در حین خروج از گمرک یا بعد از کشف آن پس از خروج .

[1] . Mary and Nelson .

[2].  Lyman.

[3]. Morton.

[4] . Davies.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد