دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأمین اجتماعی

مأموریت: اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام متناسب و تناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، مأموریت اصلی این سازمان را تشکیل می‌دهد.

اهداف کلی: هدف‌های اصلی سازمان تأمین اجتماعی عبارت می باشد از: 1) گسترش و تعمیم بیمه‌های اجتماعی و در جهت پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی 2) ارتقای سطح زندگی مستمری بگیران به حد قابل قبول و متناسب با امکانات 3) گسترش فرهنگ بیمه‌ای و ارتقای سطح آگاهی جامعه در این زمینه و 4) بالا بردن توان مالی به مقصود انجام هر چه بهتر تعهدات قانونی از طریق سرمایه‌‌گذاری مطلوب‌تر.

وظائف: وظائف سازمان به موجب اساسنامه عبارت می باشد از: 1) جمع‌آوری حق بیمه مشمولان قانون تأمین اجتماعی، سایر وجود، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره برداری از وجوه، ذخایر و اموال سازمان 2) انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی و 3) سرمایه‌گذاری از وجوه و ذخایر سازمان

انواع خدمات: طرفداری‌هایی را که بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان از آنها برخوردارند، می‌توان به دو گروه عمده زیر تقسیم نمود:

1- کمک‌های کوتاه‌مدت: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، کمک ازدواج، کمک عائله‌مندی، هزینه پروتز و اروتز، مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد (پناهی، 121:1384).

غرامت دستمزد

ایامی که کارگر بیمه شده به دلیل بیماری یا مصدوم شدن (عادی یا ناشی از کار) به گواهی پزشک معتمد نیاز به معالجه یا استراحت داشته باشد و نتواند سر کار خود حاضر گردد، بیمه اجتماعی، مبالغی متناسب با آخرین دستمزد وی تا مدت معینی به وی می‌پردازد. شرایط پرداخت غرامت دستمزد از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. مطابق با مطالعه‌ها و مصاحبه با این تفاصیل شباهت‌هایی، بین آنها مشهود می باشد. ویژگی‌های عمده پرداخت غرامت دستمزد به تبیین زیر می باشد:

اصل شایستگی کمتر: مبالغ پرداختی از طرف بیمه اجتماعی به بیمه شده معمولاً کمتر از دستمزد قبلی وی می‌باشد. دلیل این امر را عدم تشویق کارگر به تمارض و کم‌کاری، ذکر نموده‌اند. درصد غرامت دستمزد نسبت به مزد بتدریج افزایش یافته به طوریکه در بعضی از کشورها به صددرصد دستمزد قبلی رسیده می باشد.

پرداخت با تأخیر: معمولاً بلافاصله پس از بیماری، بیمه شده، اقدام به پرداخت غرامت نمی‌گردد. مگر هنگامی که بیماری مربوط به حادثه ناشی از کار باشد.

مدت پرداخت: پرداخت و غرامت دستمزد معمولاً حدی دارد، گاهی آنرا به مدت، مشخص می‌نمایند و گاهی تا از کارافتادگی و یا فوت کارگر ادامه دارد. در این صورت اگر شخص فوت نماید به ورثه وی طبق شرایط خاصی، مستمری می‌پردازند و اگر از کارافتادگی تشخیص داده گردد، از مستمری از کارافتادگی بهره گیری می گردد.

شرایط پرداخت: پرداخت غرامت دستمزد به هنگام حادثه ناشی از کار، شرط دیگری غیر از مشمول بیمه بودن ندارد، اما معمولاً در مورد غرامت دستمزد بیماری، محدودیت و شرایطی هست. داشتن مدتی سابقه کار به عنوان شرط اصلی مراعات می گردد (طالب، 1370، 93-92).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد