متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی

همانگونه که قبلا تصریح گردید در به کارگیری مدلهای کلاسیک DEA معمولا محدودیتهایی هست بعنوان مثال هرگاه تعداد واحدهای تحت مطالعه در مقایسه با مجموع تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها به اندازه کافی بزرگ نباشد، مشکل ضعف قدرت تفکیک رخ می‌دهد. همچنین زمانی که مدل، وزن‌های بزرگی به یک خروجی تکی و یا وزن‌های خیلی کوچک را به یک ورودی‌ تکی تخصیص دهد امری نامطلوب و غیرمنطقی می‌باشد که بایستی از بروز آن جلوگیری به اقدام آید.

مدل تحلیل پوششی داده‌ها براساس مدل برنامه‌ریزی آرمانی نسبت به مدل‌های کلاسیک از توانایی بالاتری در قدرت تفکیک پذیری و ارائه وزن‌های واقعی برخوردار می باشد(مهرگان، 1383). [16]

در مباحث مربوط به برنامه‌ریزی آرمانی علاوه بر متغیرهای معمول در برنامه‌ریزی خطی،‌ متغیرهای دیگری تحت عنوان «متغیرهای انحراف از آرمان» تعریف می گردد.

دستیابی به سطح تمایل تعیین شده در هدف، وابسته به امکانات، منابع و محدودیتهایی می باشد و در اقدام ممکن می باشد تصمیم گیرنده به سطح تمایل تعیین شده دست بیابد و یا نیابد. در بسیاری از موارد ممکن می باشد بین آرزوها، تمایلات و خواسته های تصمیم گیرنده و آن چیز که در اقدام به آن دست می یاید تفاوت و اختلاف وجود داشته باشد که این اندازه تفاوت را در مدل برنامه ریزی آرمانی با متغیری به نام «انحراف از آرمان» اندازه گیری می کنند. سطح دستیابی ممکن می باشد    بیش تر یا کمتر از آرمان تعیین شده باشد. به مقصود تفکیک این دو حالت از هم، اندازه فزونی از آرمان را با   و اندازه عدم دستیابی به آرمان را با  نشان می دهند که شکل (2-14) نمایانگر آنست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه