دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

بیمه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال 1358، کلیه شرکت‌های بیمه خصوصی ملی گردید و اداره آنها به دولت سپرده گردید. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت‌های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند لغو گردید. در سال‌های 1360 و 1361 صدور بیمه‌نامه در ده شرکت بیمه ملی به نام‌های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، ملی، دانا شکل گرفت که تا سال 1375 منحصراً در رشته بیمه اشخاص و پس از آن در کلیه رشته‌ها فعالیت‌می‌نمود. (کریمی، 1383، 33)

2-4- تعریف حقوقی بیمه

موریس پیکارد[1] و آندره بسون[2] از استادان بیمه دانشگاه پاریس در کتاب بیمه‌های زمینی در حقوق فرانسه بیمه را این چنین تعریف می کند:

«بیمه عملی می باشد که به موجب آن یک طرفه (بیمه‌گر) پیش روی دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می کند که خسارت‌های بیمه‌گذار را در صورت بروز خطر بپردازد» (فرجادی، 1376، 22)

قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 شمسی، بیمه را چنین تعریف می کند:

بیمه عقدی می باشد که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از سوی دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را جبران نماید و یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آن چیز که را که بیمه می‌گردید موضوع بیمه می‌نامند. (مجموعه قوانین بیمه، 1371، 6)

2-5- تعریف فنی بیمه

تعریف قانونی بیمه بیشتر ناظر بر جنبه حقوقی بیمه می باشد و ماهیت تعاونی و مکانیسم بیمه را منعکس نمی‌کند. به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و مکانیسم فنی و تعاونی آن یکی می باشد و آن عبارت می باشد از مؤسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع‌آوری وجوهی معین طبق موازین آماری به مقصود مقابله با عواقب خطرها می باشد. پرفسور ژوزف آمار[3] فرانسوی بیمه را چنین تعریف می کند «بیمه عملی می باشد که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می گردد و طرف دیگر (بیمه‌گر) با قبول مجموعه خطراتی، طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.» (صالحی، 1372، 58)

2-6- سیستم‌های مختلف بیمه

در یک تقسیم‌بندی، سیستم‌های بیمه به سه دسته بیمه‌های اجتماعی، تعاونی و بازرگانی تقسیم می شوند:

الف) بیمه‌های اجتماعی

رشته جدیدی می باشد که در زمره علوم اجتماعی بوده و هدف آن استقرار تامین اجتماعی و حفظ مصالح عامه مردم می باشد. برای اولین بار در سال 1883 در آلمان مطرح گردید و در سال 1930 در فرانسه بیمه‌های اجتماعی پذیرفته گردید. در ایران اولین مؤسسه‌ای که کارکنان خود را در برابر خطر فوت بیمه دسته‌جمعی نمود بانک مرکزی ایران در تیرماه سال 1344 بود. پس بیمه‌های اجتماعی را می‌توان یک سلسله خدمات و امکانات خاصی در جهت تامین رفاه، آسایش عمومی یا حداقل برای طبقه‌های خاص اجتماع دانست. مانند خطرهای تحت پوشش تامین اجتماعی، آثار، حوادث، بیماری‌ها، از کارافتادگی، نقص عضو، بیکاری، پیری، وضع حمل، ازدواج و کمک عائله‌مندی و فوت را می‌توان برشمرد. (دستباز، 1377، 231)


 

ب) بیمه‌های تعاونی

بر اساس مطالعه‌های انجام شده، شالوده بیمه از تعاون و همیاری به وجودآمده عده‌ای که خطرات مشابه تهدیدشان می‌نمود دور هم گرد آمدند و حق بیمه‌های خود را در صندوقی متمرکز و از این محل خسارت وارد شده را جبران نمودند سود حاصل را بین خود به نسبت حق بیمه‌ای که هر یک پرداخته بودند تقسیم نمودند و به این ترتیب مؤسسات بیمه تعاونی به وجود آمدند. در این مؤسسه‌ها تأثیر بیمه‌گر در اداره گروه تعاونی حذف شده می باشد و هر بیمه‌گذار در ضمن بیمه‌گر نیز هست. اشکال کار این مؤسسات در آغاز عدم تکافوی حق بیمه در پرداخت خسارت و تأمین آن به صورت تکمیلی از اعضا بود بعدها نیز بیمه تکمیلی حذف گردید که نهایتاً منجر به توسل به بیمه‌ای اتکایی گردید. (جباری، 1349، 41)

[1] . Mourece Picard

[2] . Ander Besson

[3] . Joseph Hemard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد