شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

مدل شبه DEA چند بخشی[1] (Amirteimoori, 2005)1 [21]

در موارد بسیاری واحدهای تصمیم‌گیری (DMU) از اجزاء به هم وابسته [2](DMSU)2 تشکیل شده‌اند، بگونه‌ای که خروجی حاصل از هر DMSU بعنوان بخشی از ورودی برای دیگر DMSUها بکار می‌رود. لذا با تأکید بر اجزاء تشکیل دهنده هر DMU نیاز به ابزار اندازه‌گیری عملکردی می باشد که بر پایه اطلاعات و امتیاز کارایی هر DMSU به محاسبه امتیاز کارایی نهایی هر DMU  بپردازد.

کوشش‌های اولیه در این زمینه توسط «Fare» و «Grosskpof» صورت گرفته می باشد. آنها فرایندی چند مرحله‌ای را مورد توجه قرار دادند که در آن محصول میانی یا خروجی هر مرحله می‌توانست بعنوان محصول نهایی و یا ورودی‌ مراحل بعدی تولید باشد. اما این محققان تنها به اندازه‌گیری کارایی کل فرایند پرداخته و درصدد اندازه‌گیری کارایی هر مرحله نبوده‌اند.

«Cook» نیز تحقیقی در این زمینه انجام داده و به محاسبه کارایی واحدهای به هم مرتبط پرداخته می باشد که این واحدها از نهاده ‌ها و ورودی‌های مشترک بهره گیری می‌نمایند.

امادر مقاله «تیموری و دیگران» رویکردی جدید برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای مشخص معرفی شده می باشد. که هر یک از این واحدها شامل یکسری زیرواحدهای (Subunit) دیگری می‌باشند.

1DEA-like Model for Multi-component DMUs

2 Decision Making Sub-Units

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد