دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

مناطق آزادتجاری- صنعتی

بنابر تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی می باشد که غالباً درون یا مجاور یک بندر، فرودگاه واقع شده می باشد و درآن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز می باشد وکالاهای را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به آنها وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار، ذخیره و در صورت لزوم، بسته بندی و مجدداً صادر نمود. (همان، ص68)

منطقه آزاد تجاری، بخشی از قلمرو یک کشور می باشد که به عنوان محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد و برداشت جدیدتر از مناطق مذکور، غالباً تحت مناطق پردازش صادرات[1]، مورد توجه قرار می گیرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387،ص68) .

کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. ذخیره سازیِ قبلیِ کالاها در انبارهای منطقه آزاد تجاری تحویل سریع سفارش ها را امکان پذیر می سازد و همزمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد.

به هر حال، هدف از ایجاد و تاسیس مناطق آزاد تجاری را می توان به تبیین زیر برشمرد:

 • افزایش صادرات صنعتی ،
 • شتاب بخشیدن به ورود سرمایه های خارجی به کشور ،
 • انتقال فناوری به کشور ،
 • جلب نقدینگی سرگردان داخلی ،
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • افزایش اندازه بهره وری از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللی ،
 • افزایش انتقال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،
 • افزایش درآمدهای ارزی ،
 • محرومیت زدایی از مناطق دارای امکان رشد و توسعه بالقوه . (سیف،1387،ص69)

طبق قانون مناطق آزاد، مسافرانی که ازمناطق آزادتجاری-صنعتی به داخل سرزمین اصلی کشور وارد می گردند علاوه براسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل می توانند یک باردرسال تا سقف80دلارکالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی با خریدکارت مناطق آزاد وارد نمایند. از اوایل سال 1382 ورود کالاهای سنگین از قبیل؛ یخچال، یخچال فریز، تلویزیون و…با بهره گیری از کارت مسافری از مناطق آزاد ممنوع گردید. (محمودی، 1388،صص80-81)

5– دفاتر گمرکی: کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تردد می نمایند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند می توانند از مزایای شرکت های تعاونی مرزنشینان یا خانوادهای مرزنشین برخوردارگردند. لذا به منظورمساعدت به این افراد و اعضاء شرکت های تعاونی مرزنشینان توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سواحل جنوبی کشور دفاتر گمرکی تأسیس گردیده تا افراد مذکور بتوانند برابر فهرست و سقف تعیین شده مبادرت به ورود وخروج کالا برابر ضوابط بنمایند.

[1]EXport-  Processing Zones.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

 • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد