دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

3 رویکرد C4

این مدل نتیجه تحقیقات دیک و باسو (1994) می باشد که عملاً با مدل مگی یکی می باشد و شاید بهتر بود آن را رویکرد دیک و باسو می­نامیدند. از آنجا که یک توافق کلی بر سر این موضوع هست که مشتریان وفادار سودآورترند، سازمان­ها علاقه­مند هستند تا رابطۀ بلند مدت­تری با اینگونه مشتریان داشته باشند. این مشتریان کسانی هستند که هم رفتار و هم توجه نسبی قوی دارند. در الماس وفاداری، اینگونه مشتریان به عنوان مشتریان وفادار خوانده شده­اند که وفاداری قابل  ملاحظه­ای دارند و دلیل عمدۀ خرید آنها، برند می باشد و این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که اگر سودآوری سازمان وابسته به دسته­بندی مشتریان باشد، درک علت های و اهمیت وفاداری این دسته از مشتریان بسیار مهم خواهد بود.

در مدل تفاوتهای بارز وفاداری مثبت با وفاداری ثابت نشان داده شده می باشد. وفاداری ثابت به آن دسته از وفاداری اطلاق می­گردد که تغییر رفتار آنها تأثیر چندانی بر برند نداشته باشد.

این جدول چهار دسته مشتری وفادار را نمایش می­دهد. مشتریان ناچار، راحت طلب، قانع و متعهد.

جدول 2-2  دسته­بندی مشتریان وفادار

همه این مشتریان هم از لحاظ رفتاری و هم نظری، وفادار هستند و طبقه­بندی آنها بر این اساس می باشد که آنها از لحاظ توجه و رفتار مثبت هستند یا فقط مشتریان وفادار ثابتی هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد