پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA

مدل تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبه ارزیابی سطوح کارایی را در داخل یک گروه از سازمان نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با گروهی محاسبه می گردد که دارای بیش‌ترین عملکرد هستند. این تکنیک، روشی بر مبنای برنامه‌ریزی ریاضی بوده و امکان محاسبه کارایی تکنیکی را برای واحدهای تصمیم‌گیرنده با چند ورودی و چند خروجی، بدون نیاز به اختصاص وزن به ورودی‌ها و خروجی‌ها و همسنگ کردن آن‌ها فراهم می کند (دوستی و همکاران، 72:1387).

از آنجا که در این پژوهش از مدل تحلیل پوششی داده‌ها بهره گرفته شده می باشد در بخش سوم از این فصل به گونه کامل به تبیین و بسط آن پرداخته شده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-7 ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابی

اصولاً سیستم‌های ارزیابی با در نظر داشتن شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می شوند. البته این مطالب به این معنا نیست که هر سازمانی بایستی یک الگو برای خود طراحی کند بلکه مقصود این می باشد که هر سازمانی بایستی الگوی موجود را با شرایط سازمانی وفق دهد، زیرا که شاید هزینه طراحی و ایجاد یک الگو آن‌قدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی هست که قبلاً این مسیر را طی کرده‌اند و قابلیت‌های زیادی برای بهره گیری در سازمان مورد نظر دارند اما در هر صورت هر سیستم ارزیابی عملکرد بایستی از یک سری الزامات خاصی برخوردار باشد.

پارکر معتقد می باشد مواردی مثل عملی بودن، قابل‌فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابی به صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه‌ها و دارا بودن معیارهای واقعی و مستدل و قوی از ویژگی‌های یک نظام ارزیابی عملکرد می باشد. وجود شاخص‌های عملکردی  (مانند اهداف کمی و کیفی، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره‌وری، . .) و شاخص‌های غیر عملکردی (مانند توانایی سازمان برای تعیین آرمان‌ها و مأموریت‌ها، توانایی سازمان برای شناخت نیاز آینده، . .) نیز می‌تواند از الزامات یک سیستم  و الگوی ارزیابی عملکرد باشد. (رازانی، 1382)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گیری از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته می باشد.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA  با فرمت ورد