پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

 نقد ادبیات

با در نظر داشتن کارهای انجام شده در زمینه CBMو دسته بندی‌ها‌ی انجام شده در بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدل‌ها‌ی ارائه شده در این زمینه جای توسعه فراوانی را دارند. بالاخص اینکه به علت وجودخطاهای اندازه گیری به هنگام پایش وضعیت، اطلاعات و مقادیر پایش شده می‌توانند دارای توزیع امکان فازی باشند . نکته دیگر اینکه تقریباً تمامی‌مدل‌ها‌ی ارائه شده فرض می‌کنند که سیستم مورد بهره گیری تازمان بینهایت مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت . این فرض منجر به این می گردد که پس از گذشت مدت زمانی اقدامات انجام شده با تغییرات کمی‌متناوباً تکرار می شوند.

نتیجه اینکه معرفی آستانه برای انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات بهتر از تصمیم گیری مرحله ای برای انجام اقدامات می باشد. بنابر این فرض مذکور باعث شده می باشد تا اغلب مدل‌ها‌ به سمت بهره گیری از توزیع پایای فرآیند فرسایش برای بهینه کردن اقدامات پیش بروند. فرض بهره گیری زمانی محدود برای سیستم باعث می گردد تا از مدل‌ها‌ی پژوهش در عملیات مانند برنامه ریزی پویا در بهینه سازیCBM بتوان بهره گیری نمود.

 

مدل‌ها‌یی که می‌توانند در این زمینه ارائه شوند در قالب دو جدول به تفکیک سیستم‌ها‌ی کاملاً نظاره پذیر و سیستم‌ها‌ی جزأ نظاره پذیر در زیر آمده اند . جداول 2-1 و 2-2 جاهای توسعه مدل‌ها‌ی CBM را برای سیستم‌ها‌ی کاملاً نظاره پذیر و سیستم‌ها‌ی جزأ قابل نظاره نشان می‌دهند . کارهای  انجام شده که در جداول 1 و 2 آمده اند برای بهینه کردن یک یا چند هدف انجام شده اند . پس بهره گیری دوباره از این مدل‌ها‌ برای بهینه کردن هدف‌ها‌ی دیگر به دلیل کاربرد‌ها‌یی که در اقدام می‌توان برای آن متصور گردید می‌تواند مفید باشد. برای مثال بهینه کردن دسترسی برای تجهیزات نظامی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه