دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

ارزش از دیدگاه مشتری – ارزش درک شده

در بین محققان مدیریت گرایش عمده­ای به سمت ارزش از دیدگاه مشتری به چشم می­خورد و این مسأله از جنبه­های متعددی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته می باشد. مفهوم ارزش یکی از پر کاربردترین مفاهیم در علوم اجتماعی به گونه عام و در ادبیات مدیریت به گونه خاص می باشد. این مفهوم در متون حسابداری و مالی، اقتصاد، مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، علم اخلاق و … هم مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. (Huber, Hermann, & Morgan, 2001) اما در متون بازاریابی در مباحثی تحت عناوین بازاریابی ارتباط­ای، سیاست­های قیمت گذاری و رفتار مصرف کننده بیش از بقیه مطرح شده می باشد. مسأله مهم این می باشد که ارزش از دید مشتری در بازار و به وسیلۀ ادراک مشتری از آن چیز که می­پردازد و آن چیز که دریافت می­کند، تعیین می­گردد و نه در کارخانه و از طریق تمایلات و مفروضات عرضه کننده. ارزش آنجه تولید می­گردد نیست بلکه آن چیزی می باشد که مشتری به دست می­آورد. (سید علوی, 1392)

 

2-6-3 مدل­های ارزش دید مشتری

تعاریف موجود در زمینۀ ارزش از نظر مشتری را می­توان در چهار مدل اصلی طبقه بندی نمود:

1) مدل مؤلفه­های ارزش 2) مدل نسبت هزینه – فایده 3) مدل وسیله – نتیجه 4) مدل ابعاد کلیدی ارزش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هیچ یک از این مدل­ها لزوماً جامع و کامل نیستند. هر یک به یک سری مفاهیم خاص پرداخته و در عوض از سایر مفاهیم غافل مانده­اند. در خیلی از موارد نیز می­توان همپوشانی و اصطکاک­هایی را بین این مدل­ها نظاره نمود که بدین وسیله با ترکیب هدفمند آنها به دیدگاه منسجم و جامعی در ارتباط با ارزش از دید مشتری دست پیدا نمود. (سید علوی, 1392)

2-6-3-1 مدل مؤلفه­های ارزش

به گونه کلی در مورد درک مشتری نسبت به ارزش سه مؤلفۀ اصلی را به تبیین زیر می­توان مطرح ساخت:

ناراضی کننده­ها: خصوصیات مورد انتظار در یک کالا یا خدمت که عدم وجود آنها موجب آزردن و نارضایتی مشتری می­گردد اما وجودشان برای مشتری خنثی اقدام می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد