دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

صدور گروهی[1]

معمولاً در موارد گروهی، هیچ مدرکی فردی دال بر قابلیت بیمه مورد نیاز نیست و اندازه منافع می‌تواند قابل توجه باشد. بیمه گروهی معمولاً ارتباط با سلامت هیچ فرد خاصی ندارد. بجای آن، گروهی از افراد ارزیابی می شوند و چیزی که مهم‌تر می باشد، توده‌ای از چنین گروههایی از افراد می باشد که نرخ قابل پیش‌بینی مشخصی از بیماری را بدست خواهد داد. در بیمه گروهی، چند نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که اولین مورد، اتفاقی بودن برای گروه می باشد یعنی اعضای گروه بایستی به منظورهای دیگر غیر از کسب پوشش بیمه دور هم جمع شده باشند. دومین ویژگی، جاری بودن افراد در میان گروه می باشد یعنی بایستی یک جریان مداوم و یکنواختی از افراد از طریق گروه وجود داشته یعنی جریانی از ورود افراد جوان و جدید به گروه و جریانی از خروج افراد بیمار و مسن از گروه باشد. در حقیقت بعضی از کارفرمایان، آزمایشات پزشکی بیش از استخدام را در مورد کارکنان خود اعمال می‌کنند که تمهیدی برای غربال کردن کارکنان به شمار می‌رود.

سومین نکته اداره خودکار منافع در بیمه گروهی می باشد. معمولاً بیمه گروهی بر یک اساس خودکار به مقصود تعیین اندازه منافع افراد، ورای کنترل کارفرمایان تأکید دارد. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که افرادی که از لحاظ سلامتی وضعیت مساعدی ندارند تمایل زیادی به بیمه شدن دارند و افراد تندرست ممکن می باشد تمایل به انتخاب کمترین پوشش را داشته باشند. چهارمین ویژگی، مشارکت هزینه‌ای شخص ثالث می باشد و به این معناست که بخشی از هزینه یک طرح گروهی معمولاً توسط کارفرما یا اشخاص ثالث دیگری نظیر یک اتحادیه کاری یا شرکت بازرگانی پرداخت گردد.

2-9-6-2- قرارداد اصلی

خصوصیت دوم که خاص بیمه‌های گروهی می باشد بهره گیری از یک قرارداد اصلی، بجای بیمه‌نامه‌های فردی می باشد. چنین گواهینامه‌هایی مدرک فرد بیمه شده از پوشش بیمه‌ای هستند. قرارداد اصلی یک مدرک می باشد که به صورت کامل روابط قراردادی بین دارنده بیمه‌نامه گروهی و شرکت بیمه را تنظیم می کند. در بیمه‌های گروهی، کارفرما، بیمه‌گر، کارمند و ذینفعان‌ مطرح هستند که روابط خاصی بین آنها حاکم می باشد و به موارد جالبی که خاص بیمه گروهی می باشد منجر می گردد.

2-9-6-3-هزینه پایین

سومین ویژگی بیمه گروهی این می باشد که اساساً حمایتی با هزینه پایین می باشد. ماهیت بیمه گروهی، بهره گیری از روش‌های توزیع و اداره انبوه را امکانپذیر می کند که موجب صرفه‌جویی‌هایی در عملیات بیمه گروهی می گردد که در بیمه فردی وجود ندارد. چنین صرفه‌‌جویی‌هایی در موارد گسترده‌تر از اهمیت بیشتری برخوردارند. در گروههای کوچک، هزینه‌های اداری واحد می‌تواند بطور قابل تصوری به بیمه‌های فردی نزدیک باشد. مکانیزم‌های جمع‌آوری حق بیمه پیچیدگی کمتری دارند و به دلیل طبیعت انتخاب گروهی، هزینه معاینات پزشکی و گزارش‌ها به حداقل می‌رسند.

2-9-6-4- قابلیت انعطاف

قراردادهای گروهی از الگوی خاصی پیروی می کند و مواد استاندارد و مشخصی را شامل می گردد و به گونه معمول اینگونه قراردادها بطور قابل ملاحظه‌ای انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای فردی دارد. البته درجه انعطاف‌پذیری تابعی از اندازه گروه مربوط می‌باشد. برنامه بیمه گروهی معمولاً بخشی از یک برنامه رفاهی کارکنان می باشد و در اکثر موارد، می‌توان قرارداد را به مقصود دستیابی به اهداف صاحب بیمه‌نامه، طرح‌ریزی نمود، البته مادامی که تقاضا مستلزم رویه‌های اداری پیچیده نباشند.

[1] . Group underwriting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد