دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

روش انجام پژوهش

1-7-1 نوع پژوهش از نظر هدف و شیوه گردآوری اطلاعات

از آنجاکه هدف پژوهش مطالعه مدلی در زمینۀ وفاداری به برند و قصد خرید مجدد و تشریح کاربرد عملی آن در صنعت گوشی تلفن همراه می باشد، پژوهش از نظر هدف جنبۀ کاربردی دارد و از منظر گردآوری داده­ها توصیفی می­باشد. همچنین از منظر قطعیت داده­ها به دلیل آنکه پژوهش مبتنی بر فرضیه می­باشد و در صدد آزمون فرضیه­ها هستیم، پژوهش قطعی می باشد.

1-7-2 متغیرهای پژوهش

1) متغیرهای مستقل

– ارزش درک شده: ارزش برآمده از مقایسه­ای می باشد که مشتری بین  هزینه­ای که برای کالا یا خدمت پرداخته پیش روی منفعتی که از آن برند بدست می­آورد، می­باشد. (Hellier, Geursen, Carr, & Rickard, 2003)

– ارزش ویژۀ برند: عبارت می باشد از مجموعه­ای از ویژگی­ها و اعتبارات مرتبط شده به برند، نام و نشان که سبب افزایش یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان می­گردد.  (Aaker & joachimsthaler, 2000)

– کیفیت درک شده: کیفیت درک شده به ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت – با در نظر داشتن مقصود آن محصول یا خدمت – در مقایسه با دیگرجایگزینها اطلاق می گردد.  (Keller, 2008)

2) متغیرهای میانجی

– رضایت از برند: توجه مثبت مصرف کننده که در نتیجه تجربۀ مصرف او از یک محصول خاص می باشد را رضایت گویند. (Kasmer, 2005)

– اعتماد به برند: اعتماد به برند به عنوان اعتقاد مشتری مبنی بر انجام عملکردهای خاص برند اظهار شده می باشد. (Suh & Han, 2003)  اعتماد به برند از دیدگاه مشتری متغیری روانشناختی می باشد که به نسبت دادن مجموعه ای از فرضیات یا گمان ها در ارتباط با معتبر بودن، صداقت و سخاوت به برند توسط مشتریان منجر می گردد.  (Gurviez & Korchia, 2002)

تعهد عاطفی: تعهد عاطفی ارتباط عاطفی با برند می باشد که نشان دهندۀ حس قوی هویت شخصی می­باشد. تعهد عاطفی برند بر مبنای هویت و ارزش­های مشترک با برند شکل گرفته می باشد.  (Pring, 2007)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید