شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

تغییرات کارایی در طول زمان1[1]

به مقصود آگاهی از تغییرات کارایی در طول زمان «چارنز» در سال 1985 روشی را ارایه نمود که به «تجزیه و تحلیل پنجره» معروف می باشد . تجزیه و تحلیل پنجره به ارزیابی یک DMU در طول زمان می‌پردازد به این شکل که با آن به عنوان یک DMU  متفاوت در هر دوره زمانی برخورد می کند. این روش باعث می گردد که به طریقه عملکرد یک واحد یا یک فرایند پی ببریم. اگر اطلاعات مربوط به داده‌ها و ستاده‌های یک DMU در K دوره زمانی موجود باشد به مقصود آگاهی از تغییرات کارایی در طول زمان بایستی تعداد n.k واحد مورد ارزیابی قرار گیرد.

در روش سنتی تجزیه و تحلیل پنجره دوره‌های زمانی براساس میانگین متحرک حرکت می‌کنند. به این شکل که هنگامی که یک دوره زمانی جدید در پنجره قرار می‌گیرد، ‌اولین دوره زمانی از پنجره حذف می گردد(Talluri, 2000). [48]

«تالوری» در سال 1997  روشی را به مقصود نظارت مؤثر بر عملکرد یک DMU ارائه نمود که کمک زیادی به بهبود فرایند و الگوبرداری می کند. در روش اصلاح شده به جای اولین دوره، دوره‌ای که ضعیف‌ترین عملکرد را در میان دوره‌ها داراست حذف می گردد و این اجازه را می‌دهد که دوره جدید با دوره‌هایی که دارای عملکرد بهتری هستند مقایسه گردد.

2-3-16- الگوبرداری با بهره گیری از DEA

برای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، DEA یک مجموعه از واحدهای کارا را مشخص می کند که می‌تواند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد بهره گیری قرار گیرند. براساس مدل DEA یک DMU ناکاراست اگر واحد یا ترکیبی از واحدها وجود داشته باشند که بتوانند همان مقدار ستاده واحد تحت مطالعه را با مقدار نهاده کمتری تولید کنند. واحدهای تصمیم‌گیری تشکیل دهنده این ترکیب بعنوان گروههای الگو برای واحد تصمیم‌گیری ناکارا مطرح هستند. DEA همچنین می‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر یک از داده‌ها و ستاده‌های واحد ناکارا مشخص کند. خاطر نشان می گردد که DEA یک ابزار تشخیص می باشد و هیچگونه  استراتژی را برای کارا شدن یک واحد ناکارا ارائه نمی‌دهد(Rickards, 2004).[46]

1 Window Analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد