دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

 وفاداری به برند

الیور وفاداری به برند را دستیابی به ترجیح با دوام افراد (دیگران) برای دفاع از خود تعریف می­کند. تعریف وی شامل دو بخش می باشد: یکی دستیابی به ترجیح بادوام که به آن معنی می باشد که فرد محصول را دوباره می­خرد و دیگری نیز برای دفاع از خود که معنی آن می باشد که فرد از خود پیش روی حملات رقبا دفاع می­کند. (Gill & Dawra, 2010)

همچنین گیل و داورا[1] اظهار می­کنند که با نگاهی دقیق به مفهوم وفاداری به برند، درمی­یابیم که وفاداری به برند شامل دو بعد نظری و رفتاری می­گردد. وفاداری رفتاری به معنای آن می باشد که خرید تکرار شده­ای توسط مصرف کننده هست. در حالیکه وفاداری نظری به معنی دیدگاه­ها، اعتقادات و تمایلات مصرف کننده در ارتباط با برند می باشد. (همان)

وفاداری به برند را می­توان به عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک برند توجه مثبت دارد، اندازه پایبندی او به برند مزبور و قصد خرید در آینده تعریف نمود. در حقیقت وفاداری به برند یک تعهدی برای خرید مجدد ایجاد می­نماید. (Gill, Bravo, Fraj, & Martinez, 2007)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدل ارزش ویژۀ برند آکر از وفاداری به عنوان اهرم تجاری برای کاهش هزینه­های بازاریابی، جذب مشتریان جدید( به صورت ایجاد آگاهی و اطمینان مجدد) و زمانی برای پاسخ به تهدیدات رقابتی یاد شده می باشد، او همچنین وفاداری به برند را به دو صورت:

1- میزانی که مشتری برای یک برند در مقایسه با سایر برندهای با مزیت مشابه می­پردازد.

2- اندازه­گیری مستقیم رضایت و قصد خرید مجدد یا سفارش محصول یا خدمت تعریف کرده می باشد. (Aaker, 1991)

جاکوبی و کینر[2] وفاداری را به عنوان یک تعصب به نام و پاسخ رفتاری طی زمان تعریف می­کنند که در آن افراد یک نام خاص را نسبت به سایر نام­ها ترجیح داده و به صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می­گیرد (McMullan & Rosalind, 2005)

وفاداری به برند به صورت تکرار خرید یا زیاد خرید کردن یک محصول یا خدمت ترجیح داده شده به صورت ثابت در آینده تعریف می­گردد که نتیجتاً باعث خرید مجدد همان برند یا مجموعه ای از برندهایی می­گردد که با عوامل متعددی مانند کیفیت محصول، شهرت برند، رضایت و … در ارتباط می باشد. وفاداری به برند باعث ایجاد پیوندهای احساسی با آن برند می­گردد. (Chaudhuri & Holbrook, 2001)  وفاداری به برند به معنی تکرار خرید می باشد که دلیل این رفتار، فرایندهای روانی می­باشد. به بیانی دیگر، تکرار خرید یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی،

[1] Gill & Dawra

[2] Jacoby & Kyner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد