دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

با پیچیده ترشدن وضعیت کسب و کارها و نوآوری های جدید در فرایندها و محصولات و همچنین وجود رقابت شدید بین شرکت ها، این پرسش ها در ذهن بازاریابان و مدیران شرکت ها مطرح می گردد که مشتریان آنها چه نیازهایی دارند؟ خواسته های آنان چیست؟ رقبای آنها کدامند؟ چگونه می توان سازمان را پیش روی بازار هوشیار نمود؟ چگونه می توان نیازها و خواسته های مشتریان را به گونه ای بهتر از رقبا برآورده نمود؟ بهترین روش برآوردن نیازهای مشتریان چیست؟ چگونه می توان بهترین بازده و عملکرد مطلوب را از قابلیت های بازاریابی و دارایی های بازاریابی به دست آورد؟ (حمیدی زاده و همکاران، 1391).

سازمان ها همواره به دنبال این مهم بوده اند که بتوانند در محیط رقابتی، از طریق فرآیندهای عملیاتی خود به خلق ارزش برتر برای مشتریان بپردازند. واحدهای بازاریابی و فروش، به عنوان دو رکن اساسی سازمان، تأثیر بسزایی در این ارزش­آفرینی بازی می کنند (نجمی و همکاران، 1391). شرکت های تولیدی برای حضور بهتر در بازار به یک نظام اثربخش در فعالیت های بازاریابی خود نیاز دارند (شافعی، 1391). به گونه کلی، بازاریابی علم میان رشته ای می باشد که وام دار بسیاری از علوم مثل اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت می باشد (حسینی و همکاران، 1391).

 

تعریف بازاریابی

تعریف های گوناگونی از بازاریابی هست که در ادامه به بعضی از مهمترین آنها تصریح می گردد.

انجمن بازاریابی آمریکا[1] بازاریابی را اینگونه تعریف می کند (1935): عملکرد فعالیت های کسب و کار که جریان انتقال کالا و خدمات از تولیدکننده به مصرف کننده را هدایت می کند. البته این تعریف به مرور زمان و به سبب پیشرفت های حاصل در حوزه بازاریابی، دستخوش تغییرات بسیاری شده می باشد. این تعریف بیشتر بیانگر نگاه سنتی به بازاریابی که همان توزیع و بازرگانی کالا می باشد، می باشد (نجمی و همکاران، 1391).

در سال 1985 انجمن بازاریابی آمریکا تعریف خود را اینگونه عوض کرد: بازاریابی، فرآیند برنامه ریزی و اجرای خلق ایده، قیمت گذاری، ترویج و توزیع محصول و خدمات به مقصود انجام مبادله ای می باشد که اهداف شخصی و سازمانی را نتیجه می دهد. در این تعریف، تمرکز بیشتر بر مدیریت [2]4Ps می باشد. این انجمن در سال 2004 با اظهار این نکته که بازاریابی یک مفهوم مشتری- محور[3] می باشد، تعریف خود را اینگونه اصلاح نمود که بازاریابی یک عملکرد سازمانی و مجموعه ای از فرآیندهاست که ارزش را خلق کرده، آن را برای مشتری اظهار و تفهیم می کند و به وی منتقل می کند و ارتباط با مشتری را به نحوی مدیریت می کند که سازمان و ذینفعان از آن بهره مند می شوند (همان منبع).

بعدها و در سال 2007، این تعریف دوباره توسط انجمن بازاریابی آمریکا مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و بیان نمود بازاریابی، مجموعه ای از نهادها و فرآیندهایی می باشد که منجر به خلق، اطلاع رسانی، انتقال و مبادله تولیدات و ارائه هایی می گردد که برای مشتریان، شرکا و به گونه کلی برای جامعه، ارزش آفرین می باشد (Kotler & Keller, 2012).

بازاریابی، شناخت کردار مصرف کنندگان، سنجش آن، تبدیل این اطلاعات به برنامه ریزی محصولات تولیدی با هدف رفع نیازها می باشد. به تعبیری بازاریابی کوشش آگاهانه می باشد برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصص در بازار. سازمان ها بایستی بازار هدف خود را بیابند تا بتوانند نیازهای آن را بهتر شناسایی کرده، محصولات و خدمات مناسب با آنها را تهیه و تأمین کنند (مهدی­پور و همکاران، 1384).

استراس این مفهوم را چنین تعریف می کند: بازاریابی شامل فعالیت های فردی و سازمانی می باشد که در جهت مشخص کردن نیازهای مشتری و بر طرف ساختن آنها طراحی شده می باشد و جهت گیری آن تسهیل مبادلات با در نظر داشتن اهداف فردی و سازمانی با تأکید بر جلب رضایتمندی کاربر می باشد. بازاریابی فرایندی مدیریتی می باشد که پس از شناخت تقاضاهای مشتری به گونه ای مؤثر به آن تقاضاها پاسخ می دهد(Strauss, 1998).

بازاریابی فرایندی مدیری

[1]. American Marketing Association (AMA)

[2]. Product, Promotion, Place and Price

[3]. Customer Oriented

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

– آیا بین اندازه جذب سپرده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش سهام شرکت و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش ویژه برنده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– کدامیک از رسانه­ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسب­تر می باشد؟

– اندازه تاثیرگذاری هرکدام از رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه اندازه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی با فرمت ورد