دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

-بیمه‌های درمانی گروهی

آن چیز که ما امروزه به نام بیمه گروهی می‌شنایم یکی از پدیده‌های جدید به حساب می‌آید و بیشتر از 60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی‌گذرد، اما علیرغم این عمر کوتاه از چنان اقبال و گسترش برخوردار گردیده که در جوامع صنعتی و پیشرفته یکی از ستون‌های حفاظتی و حمایتی اغلب خانواده‌ها به شمار می رود. بیمه‌های گروهی یک طرح بیمه‌ای می باشد که طی آن تعداد زیادی از افراد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. رشد و توسعه بیمه‌های گروهی در جهان و همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا آغاز گردید و با در نظر داشتن طرح‌های رفاهی کارفرمایان و به مقصود تأمین کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنها از این پوشش ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه استقبال نمودند. یکی از جنبه‌های مهم که باعث گسترش و تکامل بیمه‌های درمانی گردید، اهمیت این نوع پوشش‌ها برای جامعه بوده می باشد. زیرا باعث گردید که یک رفاه نسبی در جامعه متداول گردد و جامعه کمتر تحت فشار قرار گیرد. یکی از خصایص بارز بیمه‌های گروهی، نحوه پرداخت حق بیمه آن می باشد. حق بیمه بصورت ماهانه و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد از گروههای تحت پوشش کسر و به شرکت بیمه پرداخت می گردد. خصیصه بارز دیگر این می باشد که فرد تا زمانی که عضو گروه می باشد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد و نرخ حق بیمه هم بر اساس میانگین سنی افراد گروه محاسبه می گردد. (1972:17 Pickerson)

2-9-5-انواع بیمه‌های درمان گروهی در جهان

  • طرح‌های متفاوتی که با اسم قراردادهای بیمه درمان گروهی ارائه می گردد عبارت‌اند از:

بیمه هزینه‌های بیمارستانی

بطور کلی هزینه‌های بیمارستانی ناشی از ناخوشی و جراحات و صدمات بدنی در بیمه‌نامه‌های درمان‌گروهی قابل پرداخت می‌باشد. در این طرح‌ها، هزینه‌های بیمارستانی شامل اتاق، هزینه‌های همراه، خدمات ویژه، هزینه‌های جراحی، اتاق اقدام، عکسبرداری، آزمایشگاه و لابراتوار و دارو می‌باشد. بستری شدن در بیمارستان دارای شرایط خاصی می باشد که مانند اینکه بیمار حتماً بایستی کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص پزشکی را انجام دهد و کلیه خدمات درمانی از قبیل اعمال جراحی و یا معالجات تحت نظر پزشکان متخصص انجام پذیرد و حداقل هم مدت 24 ساعت تحت نظر پرستاران در بیمارستان بستری باشد. نیاز به بستری شدن در بیمارستان می‌بایست توسط پزشک معالج بیمه شده تجویز شده باشد و در زمان بستری شدن هم بیمه‌نامه دارای اعتبار بوده باشد (Kern’s 1994:54).

بیمه‌های گروهی هزینه‌های اعمال جراحی[1]

عملاً بیشترین هزینه‌های درمانی مربوط به حق‌العمل جراحان و متخصصان می‌باشد و به همین دلیل حداکثر تعهد بیمه‌گر بر اساس قراردادهای متفاوت برای هر اقدام جراحی در نظر گرفته شده می باشد.

بیمه دستمزد پزشکان[2]

در این طرح بیمه‌ای، هزینه‌های معمول و متعارف پزشکان بر اساس تعرفه‌های مورد اقدام در آن منطقه جغرافیایی و یا ایالت خاص پرداخت می گردد. هزینه‌های ویزیت پزشک در مطب یا منزل و یا بیمارستان قابل پرداخت می باشد. (www.cshp.rutgers.edu/)

در این طرح بیمه‌ای، هزینه‌های معمول و متعارف پزشکان بر اساس تعرفه‌های مورد اقدام در آن منطقه جغرافیایی و یا ایالت خاص پرداخت می گردد. هزینه‌های ویزیت پزشک در مطب یا منزل و یا بیمارستان قابل پرداخت می باشد. (www.cshp.rutgers.edu/)

بیمه هزینه‌های تشخیص بیماری[3]

گاهی اوقات لازم می باشد که به جهت تشخیص بیماری، آزمایشات متعددی از قبیل عکس‌برداری انجام گردد که این گونه هزینه‌ها را می‌توان تحت شرایط اینگونه قراردادهای گروهی پوشش داد.

بیمه گروهی دندانپزشکی[4]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تمام جهان هزینه‌های دندانپزشکی، همیشه از گرانترین نوع خدمات بیمه‌های درمانی به شمار می رود. اخیراً در بسیاری از شرکت‌های بیمه در کشورهای پیشرفته و صنعتی این پوشش را ارائه داده‌اند. غرامت قابل پرداخت در شرایط این بیمه‌نامه به دو صورت تامین می گردد. یا شرایط قرارداد طوری تنظیم شده که حداکثر هزینه‌های قابل پرداخت در سال برای هر بیمه شده معین و مشخص شده می باشد که مبلغ آن از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت و با در نظر داشتن اندازه حق بیمه و تعداد افراد گروه متفاوت می باشد. یا در بعضی از طرح‌ها، هزینه‌های دندانپزشکی برای تمام طول عمر بیمه شده در نظر گرفته می گردد و از استثنائات این بیمه‌نامه، اعمال جراحی به مقصود زیبایی، جنگ، صدمات و جراحات شغلی، ناخوشی و مرض و یا خسارتی می باشد که در بیمه‌نامه‌های دیگر مورد پوشش قرار گرفته باشد. (Delta Dental Association, 1995:129) )

تعرفه خدمات دندانپزشکی شرکت سهامی بیمه ایران، مخاطبین :دندانپزشکان طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران(پیوست شماره 1)

[1] . (Group surgical Expensc insurance)

[2] . (physicians expense insurance)

[4] . Dental Insurance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد