دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

حقوق گمرکی

حقوق گمرکی[1] حقوقی می باشد که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد. (بنائی،1377،ص41)

2-3-4-6- عوارض گمرکی

عوارض، به گونه کلی، مبلغی می باشد که دولت بر اساس قوانین و مقررات از بخش های مختلف اقتصادی دریافت می کند و در محلی خاص و از پیش تعیین شده به مصرف می رساند. عوارض دریافتیِ گمرک عبارت می باشد از وجوهی که در مجوز مربوط وصول آن به گمرک واگذار گردیده می باشد. (همان، ص41).

 

2-3-4-7- تعرفه

تعرفه در فرهنگ فارسی معین به این معانی آمده است1. (مصدر متعدی) معرفی کردن، شناساندن؛2. (اسم مصدر) شناسایی؛ 3. (اسم) ورقه شناسایی؛4. فهرست قیمت کالاها؛ 5. سیاهه مالیات و عوارضی که تعلق گیرد. (محمدمعین،ذیل تعرفه). تعرفه گمرکی، عوارض گمرکی و حقوق گمرکی می باشد. (سیف،1387،ص19).

2-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات

برابر قانون مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند.

1-7-2)کالای مجاز:کالایی می باشد که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

2-7-2) کالای مشروط: کالای می باشد که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر می باشد.

3-7-2) کالای ممنوع یا غیر مجاز: کالایی می باشد که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون منع شده می باشد. (محمودی،1388،ص12)

 

2-3-6- انواع قاچاق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-6-1- قاچاق برحسب سازمانهای مأمور وصول درآمددولت وقوانین و مقررات

در این بخش تقسیم بندی انواع قاچاق کالا با در نظر گرفتن نوع کالا، مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت. انواع قاچاق به اختصار عبارت اند از:

1- قاچاق گمرکی؛ 2- قاچاق دخانی؛3- قاچاق ارز(یا پول نقد رایج کشورهای خارجی)، طلا، نقره و مسکوکات؛ 4 – قاچاق فرآورده های (شیلاتی، جنگلی، نفتی)؛ 5- قاچاق اموال تاریخی فرهنگی(یعنی اشیائی با قدمت یکصد سال یا بیشتر) و ؛ 6- قاچاق اسلحه ومهمات و مواد ناریه؛ 7- قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب؛ 8- قاچاق بشر و اعضاء بدن؛  9- قاچاق دارو. (همان، ص16).

[1]. Customs Duties-

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد