دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی

مدل مفهومی پژوهش

در یک چارچوب  می­توان متغیرهای پژوهش را به صورت نمودار(1-1) نمایش داد و نحوه ارتباط و تاثیرگذاری آنها را بیان نمود. متغیر وابسته پژوهش اندازه جذب سپرده می باشد که در قالب قصد سپرده­گذاری و یا خرید سهام موسسه نمود یافته و اندازه تاثیرگذاری فعالیت­های رسانه ای بازاریابی اجتماعی بر مولفه­هایی زیرا ارزش سهام، ارتباطات سهام و ارزش ویژه برند مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره(1-1): مطالعه تاثیر فعالیت­های رسانه­ای بازاریابی اجتماعی بر جذب سرمایه

درحال حاضر مؤسسات مالی و بانک­ها در کشورمان برای  جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات برنامه­ای را ارائه نداده­اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست. در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف هر مؤسسه مالی می‎باشد، از این­رو، در آینده­ای نه چندان دور بانک­ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک­شدن به استانداردهای جهانی، چاره­ای غیر از پرداختن به­عواملی که سبب جذب بهینه منابع می‎گردد، ندارند؛ و در این بین درنظر گرفتن رسانه­های بازاریابی اجتماعی یک مزیت رقابتی برای موسسات مالی خواهد بود. از این رو مساله اصلی پژوهش مطالعه تأثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر جذب سپرده مشتریان در موسسه مالی و اعتباری مهر می باشد، که با هدف مطالعه اندازه اثرگذاری رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر جذب سپرده کوشش در ارایه یک برنامه بازاریابی اجتماعی دارد.

 

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش محورهای موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش را شامل می گردد، که از این نظر محدوده‌های پژوهش حاضر به تبیین زیر می‌باشد:

1-8-1- قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی اعتباری مهر می باشد.

1-8-2– قلمرو مکانی و جغرافیایی: مکان انجام این پژوهش در موسسه مالی اعتباری مهر در استان تهران می­باشد.

1-8-3- محدوده زمانی: با عنایت به اهداف پژوهش و طریقه و  نوع پژوهش که مستلزم مطالعات اسنادی و میدانی می باشد که در سال 1392 انجام خواهد گرفت.

 

1-9- پیشینه پژوهش

در این بخش، آغاز به مطالعه مطالعات انجام شده مزتبط با موضوع پژوهش در داخل کشور و در ادامه در سایر کشورهای جهان پرداخته می­گردد.

1-9-1- مطالعات انجام شده در ایران

عابدینی (1376) به مطالعه اثرات اجرای برنامه تبلیغات بازرگانی بانک ملی ایران بر جذب مشتری پرداخته می باشد. در این مطالعه، به سنجش اندازه آگاهی عموم مردم از انواع تبلیغات در بانک ملی ایران، سنجش اندازه بازآوری(به خاطر آوردن)، سنجش اندازه گرایش افراد به این بانک و مطالعه ضعف­های تبلیغاتی بانک ملی اقدام گردیده می باشد.

مغویی­نژاد (1378)، درتحقیقی با عنوان مطالعه عوامل موثر بر افزایش اندازه سپرده­گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان، به مطالعه مهمترین عوامل موثر در افزایش اندازه سپرده­گذاری از دیدگاه مشتریان پرداخت. نتایج بدست آمده نشان می­دهند که ویژگی­های فردی کارکنان،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا بین اندازه جذب سپرده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش سهام شرکت و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش ویژه برنده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– کدامیک از رسانه­ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسب­تر می باشد؟

– اندازه تاثیرگذاری هرکدام از رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه اندازه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی با فرمت ورد