برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار
نظر حسابزسان مستقل است . به منظور آزمون کیفیت اظهار نظر حسابرسان
مستقل شش فرضیه ارائه شد ابزار مورد استفاده جهت آزمودن فرضیه های طرح
شده د راین پژوهش پرسشنامه است برای آزمودن هر یک از فرضیه ها 6 الی 7
سوال در پرسشنامه مطرح و بین جامعه آماری پژوهش که مدیران ارشد و فنی
حسابرسی سازمان حسابرسی است توزیع شد .
نتایج بدست آمده از پرسش نامه نشان می دهد که استاندارد های ملی حسابداری
که سازمان حسابرسی آن را تدوین و وزارت امور اقتصادی و دارای  رعایت آن را الزامی
کرده است باعث افزایش کیفیت اطهار نظر حسابرسان مستقل شده است . به عبارت
دیگر ، براساس نتایج حاصل از 6 فرضیه ، 5 فرضیه تاثیر تدوین استانداردهای ملی
حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل را تایید کرده است . از آنجا که
افزایش کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل به منزله بهبود نقش اعتبار دهی آنان
است ، می توان استنتاج کرد که تدوین استانداردهای ملی حسابداری ، گامی مهم
در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید این کار با قوت هر چه بیشتر ادامه یابد .
تعداد صفحه :114
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید