پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA

تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت‌ها

مطالعات نشان می‌دهند که آغاز بایستی در مرحله اولیه به تحلیل اثربخشی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در محرک‌های انتقالی پرداخته گردد. . بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته از منابع خرید و مباحث انجام‌شده با مدیران عرضه و خرید، سه زیرمجموعه را برای محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید اکثراً اظهار می گردد که عبارت‌اند از:

2-2-5-1 تعداد مدیران و خریداران استراتژیک

مدیران استراتژیک مدیریت عرضه و خرید در برگیرنده مدیریت استراتژیک تأمین‌کنندگان، انتخاب نامناسب بازار و تعادل گسترده با آنان می باشد تا نیازهای هر بخش مشخص گردد و تقاضا و نیازهای آن‌ها بر طرف گردد. محرک های مدیریت عرضه و خرید نه تنها بر اندازه صرفه‌جویی هزینه‌ها تمرکز دارد، بلکه بر بهبود خدمات و محصولات و حتی نوآوری آن‌ها نیز توجه دارند که در نهایت منجر به عملکرد مالی بهتر می گردد(الرام و همکاران، 2002)

2-2-5-2 تعداد تأمین‌کنندگان

سومین محرک عملکرد تعداد تأمین‌کنندگان می باشد. به علت عدم تناسب حداکثر تأمین‌کننده با شرکت‌ها و اطمینان از تناسب با نتایج این بخش مورد توجه قرار گرفته می باشد. امروزه، بسیاری از سازمان‌ها در صنایع مختلف کوشش می‌کنند تا تعداد تأمین‌کنندگان مستقیم خود را کاهش دهند و پیچیدگی ارتباط با دیگران را نیز کم کنند و کنترل کیفیت را بهبود ببخشند. پس عملکردهای مدیریت عرضه و خرید که قادر به مدیریت تعداد کمی از تأمین‌کنندگان می‌باشند، انتظار دارند که مدیریت عرضه و خرید، عملکرد بهتری را ارائه کند (وو و شانک، 2007).

2-2-6 تأثیر محرک‌های عملکرد  مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید

مطالعات نشان می‌دهند که، برای نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید  نیز سه زیرمجموعه تعریف‌شده که محرک‌های مدیریت عرضه و خرید را به گونه اثربخش بر عملکرد مدیریت عرضه و خرید تبدیل می کند. این کار در سطح عملکردی شکل میگیرد. در راستا با دیگر تحقیقات، محققان تاکید بسیاری بر اثربخشی استراتژی‌های مدیریت عرضه و خرید دارند و بیشتر از هزینه‌ها به آن می‌پردازند. در نتیجه این زیر مجموعه‌ها عبارت‌اند از:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گیری از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید