پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

مرور ادبیات پژوهش معیارهای تصمیم گیری

هدف از این قسمت مطالعه معیارها وشاخصهایی می باشد که در مقالات و پژوهشهای مختلف بعنوان شاخصهای نگهداری وتعمیرات از آنها یاد شده می باشد این شاخصها ومعیارها در نهایت با تلفیق با شاخصهایی که از مصاحبه با خبرگان وهمچنین در طراحی اولیه وجود داشته می باشد موجب دستیابی ما به شاخصهای نهایی می گردد.

2-5-1- ایمنی[1]

سطح ایمنی مورد نیاز در بسیاری از واحدهای تولیدی بالا می‌باشد خصوصا در صنایع شیمیایی و نیروگاهها که دربرگیرنده موارد ذیل می‌باشد: (رضا رمضانیان ،کامران شهانقی 1387)

ایمنی پرسنل: خرابی بسیاری از تجهیزات همچون مخازن پرفشار در کارخانجات شیمیایی می‌تواند آسیبهای جدی رابر پرسنلی که در آن محل کار می‌کنند وارد سازد.(Bevilacqua, M., Braglia, M 2000).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

ایمنی تجهیزات: بعنوان مثال از کارافتادگی ناگهانی پمپهای آب در نیروگاهها میتواند سبب آسیب دیدگی بویلرهای مرتبط گردد.

ایمنی ابنیه: خرابی بعضی از تجهیزات و ماشین آلات می‌تواند سبب آسیب دیدگیهایی همچون تخریب و آتش گرفتگی محلی که در آن قرار گرفته اند گردد( Wang, L., Chu, J., & Wu, J. 2007).

[1] Safety

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه