دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعریف مأمور انتظامی:

مأمور نیروی انتظامی و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا)و ماموران وزرات اطلاعات(درارتباط با کشف  ارز قاچاق). (همان،  ص26)

2-3-3-5- تعریف عوامل ستادی:

نیروهایی که در تهیه طرح ها ، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذیربط معرفی می شوند. (همان، ص26)

2-3-3-6- تعریف صورتجلسه کشف:

صورتجلسه ای می باشد که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می باشد.(همان، ص26).

 

2-3-3-7- تعریف چتر باز:

چترباز اصطلاحی عام می باشد و به افرادی اطلاق می گردد که به قاچاق سوخت وکالا اقدام می کنند. فعالیت آنان بعد از ورود کالا به داخل کشور انجام می گیرد. (نمک شناس،1383،ص6)

 

2-3-4- مفاهیم گمرکی

2-3-4-1- تعریف گمرک :

شورای همکاری گمرکی تعریف زیر را برای گمرک ارایه نموده می باشد: گمرک یعنی سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورود و صدور کالا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور می باشد. این اصطلاح به هر یک از قسمت های سازمان گمرک یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می گردد . (گمرک جمهوری اسلامی ایران،ش149،ص1).

2-3-4-2- قلمرو گمرکی

قلمرو گمرکی؛ «قلمروی می باشد که در آن قانون گمرک یک کشور کاملاً اعمال می گردد ». (سایت اینترنتی گمرک ). بایستی افزود که به گونه کلی قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو ملی- شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی – آن می باشد اما این امکان هم هست که بعضی از قسمت های قلمرو ملی جزء قلمرو گمرکی نباشد، مانند؛ مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی و مرز قلمروِ یک کشور در دریا . قسمت هایی که از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی آن نیست «بخش خارج از قلمر گمرکی»می نامند. طبق توافق بین المللی، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن می باشد شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگری گردد. منطقه ای که بدین ترتیب جزقلمرو گمرکی کشوری می گردد «بخش داخل در قلمرو گمرکی» نامیده می گردد.(سیف، 1387، ص14).

2-3-4-3- اظهار نامه گمرکی

اصطلاح اظهارنامه گمرکی[1] را سازمان جهانی گمرک[2] به تبیین زیر تعریف کرده می باشد:

«اظهارنامه گمرکی عبارت می باشد از هر گونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تجویز گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد». (همان، ص15). در حال حاضر، برای این روش های گمرکی حداقل 6 نوع متفاوت«اظهارنامه» هست که به ترتیب برای واردات قطعی، موقت، و برگشتی از یک نوع، برای صادرات قطعی، موقت، و مرجوعی از یک نوع، برای ترانزیت داخلی از یک نوع، برای ترانزیت خارجی از یک نوع، و برای هر یک از کالاهای انتقالی و کابوتاژ یک نوع اظهار نامه جداگانه ای در بخش تجاری هست.

2-3-4-4-کابوتاژ[3] کابوتاژ عبارت می باشد از حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه مرزی یا با عبور از خاک کشور خارجی. خروج کالای کابوتاژ از خاک کشور و ورود مجدد آن بایستی از نقاط دارای گمرک مجاز برای بجای آوردن تشریفات کابوتاژ صورت گیرد. (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1381،ص68)

.Custome Declaration. 27

[2]  . World  Customs Organizition.

29-  .Cabotage

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد