دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

– شرکت‌های بیمه

صنعت بیمه کشور، به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی، با هدف اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه، پیشرفت امر تجارت و توسعه مبادلات بازرگانی، ایجاد پس‌انداز و حفظ سرمایه‌های ملی و استقرار تأمین‌های اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده می باشد. توجه خاص شرکت‌های بیمه به انواع بیمه‌های اشخاص و به ویژه امر بیمه درمان، شاید منطقی‌ترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم می باشد. زیرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد می‌آورد به طوری که در بسیاری موارد هزینه‌های ناشی از آن، بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل می کند. به ویژه اینکه هزینه‌های درمانی خصوصاً در مورد اعمال جراحی فوق تخصص و بیماری‌های مزمن به دلیل بستری شدن طولانی در بیمارستان و نیز ابداع روش‌ها و فنون جدید در علم پزشکی، غالباً هزینه‌های سرسام‌آوری دارد و روز به روز نیز این هزینه‌ها افزایش می‌یابد. لذا برای جبران هزینه‌ها بایستی اقدام لازم صورت بگیرد و بیمه درمان راه مناسبی برای جبران این هزینه‌هاست. پس با در نظر داشتن نیاز جامعه شرکت‌های بیمه، به فکر ارائه پوشش‌های درمانی مازاد بر تعهدات بیمه‌های اجتماعی افتادند. لذا بیمه تکمیلی درمان متداول گردید و با عملی شدن این نوع بیمه، بهره گیری از امکانات درمانی با حداقل هزینه برای درمان افراد و خانواده آنها تأمین گردید.

در مقایسه بیمه‌های تکمیلی درمان با بیمه‌های درمان اجتماعی، چند نکته قابل توجه می باشد مانند اینکه در بیمه تکمیلی درمان روابط بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و بیمه شده ناشی از قرارداد و توافق طرفین می‌باشد اما در بیمه‌های اجتماعی قانون بر روابط فیمابین حکمفرماست. مثلاً در بیمه‌های اجتماعی اگر پرداخت حق بیمه به تعویق افتد، تکالیف بیمه‌گر باقی می‌ماند زیرا در صورتی که بودجه مؤسسه بیمه‌های اجتماعی کسر داشته باشد دولت کمک‌های بلاعوض به آن می کند اما به شرکت‌ها، بیمه چنین کمکی نمی‌گردد.

در بیمه‌های درمان تکمیلی سود، مورد نظر بیمه‌گر می باشد و در برقراری نرخ‌ها با در نظر داشتن حساب احتمالات برای هر بیمه شده نرخی متناسب با منافع و ضررهای احتمالی معین می‌کنند. اما در بیمه‌های درمانی اجتماعی چنین نیست و برای همه بیمه‌شدگان یا گروههای بیمه شده نرخ واحدی تعیین می گردد. مزایای بیمه در بیمه‌های درمانی اجتماعی برای همه یکسان می‌باشد در صورتی که در بیمه تکمیلی درمان بر حسب قرارداد، بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار متغیر می باشد. به گونه اختصار خصوصیات بیمه تکمیلی درمان به تبیین زیر می باشد:

– بهره گیری از مزایای بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

– تعهدات بیمه‌گر با توافق بیمه‌گذار قابل تغییر می‌باشد.

– پرداخت غرامت فقط جهت معالجه و درمان می باشد.

– در بیمه تکمیلی درمان جهت بعضی از امراض دوران انتظار لازم می باشد.

– در بیمه تکمیلی درمان کوشش می گردد تا اهمیت هر خطر برای هر بیمه شده ارزیابی گردد و ارتباط ثابت و مطلق بین حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر وجود داشته باشد (بهار، 1366، 24).

– عملکرد شرکت‌های بیمه مبتنی بر توزیع خطر بین تعداد زیادی از افراد می باشد، زیرا این شرکت‌ها از طریق دریافت حق بیمه از نیروی کار تأمین مالی می شوند.(Folland Sherman and et al., 2001: 32)

 

2-15- بیمه‌های تکمیلی درمان در ایران

پیش از انقلاب از میان شرکت‌های بیمه تنها شرکت بیمه امید در زمینه درمان بود (تهرانی، 1374، 27) پس از انقلاب با وجود تمام کوشش‌های انجام شده، نهادهای تأمین اجتماعی به علت های مختلف به ویژه افزایش هزینه‌های درمانی نتوانسته‌اند کل نیازهای درمانی خانواده‌های بیمه شده را برآورده کنند پس شورای عالی بیمه در جلسات مورخ 23/10/70 و 26/11/70 آیین‌نامه‌هایی در زمینه عقد قراردادهای خصوصی و پوشش مکمل این بیمه‌ها به تصویب رساند. به دنبال آن مؤسسات مختلف با درک اهمیت نیازهای تأمین نشده درمانی کارکنان خود، به شرکت‌های بیمه روی آوردند. در چند سال اخیر کارفرمایان ضمن خریداری اجباری خدمات تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی برای کارکنان، خدمات لازم برای تأمین نیازهای ارضاء نشده آنان را به صورت اختیاری از شرکت‌های بیمه خریداری کرده‌اند. معروفترین نوع این خدمات «بیمه درمان مکمل»[1] می باشد که «بیمه مازاد هزینه‌های بیمارستانی» نیز نامیده می گردد. پس شرکت‌های بیمه جایگزین سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان مشابه در تأمین نیازهای درمانی افراد شاغل و خانواده‌هایشان نمی‌باشند بلکه با ارائه بیمه درمان تأثیر مکمل این گونه سازمان‌ها را به عهده می‌گیرند.

بیمه‌های درمان مکمل در کشور ما کمتر از ده سال سابقه دارد در سال 1379، 5/6 میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار داشتند. (اعظم، 1381، 25) بر طبق یک آمار دیگر سهم حق بیمه درمان از کل مبلغ پرداختی به شرکت‌های بیمه از حدود چهار درصد در سال 1373 به حدود 10 درصد در سال 1382 رسیده می باشد. (اداره مطالعه آماری بیمه مرکزی ایران، گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، سال‌های مختلف) شرکت‌های بیمه در ازای دریافت حق بیمه از هر نفر، به پرداخت تا مبلغ معینی بابت هزینه‌های درمان وی (شامل هزینه‌های دوران بستری شدن در بیمارستان، هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی که به بستری شدن در بیمارستان منجر می گردد) متعهد می‌باشند. البته در سال‌های اخیر، شرکت‌های بیمه در ازای دریافت حق بیمه اضافی، محدوده تعهدات خود را تا حد جبران هزینه بعضی از موارد سرپایی گسترش داده‌اند (جزوه آموزشی بیمه ایران).

[1] . Duplication of coverage

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید