پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

بقا و دوام سازمان‌ها و همچنین توسعه آن‌ها نیازمند درک به هنگام فرصت‌‌های محیطی و تغییرات در بازار می باشد. سازمان‌هایی که توان درک قواعد بازار را دارند، شانس بیشتری برای بهره‌مندی از فرصت‌ها می‌یابند. تکنولوژی‌های جدید توجه‌های نو و روش‌های جدید همه می‌توانند قواعد موجود را دگرگون سازند و شرایطی کاملاً جدید بیا‌فرینند (عطافر و همکاران، 147:1389).

امروزه مسائل ناشی از افزایش رقابت و پیچیدگی محیط، سازمان‌ها را به فکر بهره گیری از روش‌های کاراتر و موثرتری در اداره امورشان انداخته می باشد (آذر و دیگران، 1384)به اظهار دیگر با گسترده‌تر شدن سازمان‌ها و افزایش دامنه نظارتی مدیران، ارزیابی و کنترل واحدهای سازمانی به ضرورتی برای مدیران تبدیل می گردد. یکی از وظایف مدیران نظارت بر عملکرد سازمان‌هاست. (صالحی صادقیانی و دیگران، 1387:75).

 

2-1-2  تاریخچه ارزیابی عملکرد

از دیرباز تا‌ کنون، ارزیابی  عملکرد مانند بهترین راه‌های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم‌گیری در سازمان‌ها به شمار رفته می باشد و قدمت شکل‌گیری نظام ارزیابی عملکرد به صورت رسمی  را می‌توان به سه قرن پیش بازگرداند(تارمینا:103:2009) که در طول زمان با در نظر داشتن نیازهای سازمان کامل‌تر گشته می باشد. اما بهره گیری از نظام‌های ارزیابی به گونه رسمی به قرن نوزدهم بر می گردد. در این دوره از ابزارهای بسیار ابتدایی برای ارزیابی سطح کیفی ستانده سازمان بهره گیری می‌گردید (خدایی، 1387:10). بین سال‌های 1975 تا 1980 سازمان‌ها می‌توانستند تنها با تصمیم‌گیری بر اساس معیارهای مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، ولیکن با افزایش رقابت در بازارها، مدیران علاوه بر اندازه‌های مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبه‌های عملکرد سازمان نیز می‌باشند.

در دیدگاه سنتی، مهم‌ترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد، اما در دیدگاه جدید، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده می باشد. مدیریت بر ارزیابی دستگاه‌ها براساس توجه جدید در مقایسه با توجه سنتی از تفاوت‌های اساسی در ابعاد مختلف برخوردار می باشد. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه جدید، بهبود رضایت، ارتقا سطح کارکرد و در نهایت اثربخشی فعالیت‌های سازمان خواهد بود. در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه بهبود عملکرد و فعالیت‌های سازمان و افراد بوده و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی نداشته باشد، سازمان‌ها خود به استقرار نظام ارزیابی می طریقه و به گونه مستمر برای بهبود مکانیزم های آن کوشش می‌نمایند. برآیند این کوشش‌ها، ایجاد خود ارزیابی در سازمان‌هاست که پیامد نظری رشد و توسعه عملکرد و در نهایت تحقق سریع‌تر و بهتر اهداف سازمانی می‌باشد (نجفی و همکاران، 1387).

در دوره حاضر  ارزیابی عملکرد در مقایسه با گذشته به مراتب تکامل‌یافته‌تر بوده و همسو با الگوی تحول اندیشه‌های مدیریت، ماهیت  و کارکردهای آن توسعه‌یافته می باشد. در سال‌های اخیر عواملی زیرا رقابت شدید، جهانی شدن و انفجار تکنولوژی، یادگیری سازمانی، قابلیت‌های خلق دانش و نوآوری عوامل غالب در ایجاد مزیت رقابتی هستند، به تبع آن، سازمان‌ها مجبورند در جستجوی معیارهایی فراتر از سنجه‌های مالی سنتی باشند(متین و همکاران، 1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گیری از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته می باشد.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA  با فرمت ورد