دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

وفاداری رفتاری و وفاداری نظری

مطالعات وفاداری در گذشته بر نظاره و اندازه­گیری مداومت خرید تمرکز داشت. کوهن[1] (1962) از رویکرد تغییر[2] برای فهم وفاداری برند مشتریان بهره گیری نمود. او وفاداری را به عنوان تابعی از تاریخچه خرید مشتریان در نظر گرفت. لیپستین[3] (1959) وفاداری برند را بعنوان تابعی از احتمال خرید محصول مشابه یا تابعی از زمان برای برندی خاص در نظر گرفت. جاکوبی و چستنات[4] (1978) تعریف وفاداری را اختصار کردند و یک تعریف مفهومی ایجاد کردند. بر طبق تعریف آنها، وفاداری مقدمه واکنش رفتاری مشتریان در انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه در یک بازۀ زمانی می باشد که می­تواند تابعی از فرایند تصمیم گیری نشان داده گردد. (Yoo & Chang, 2005)

در اوایل 1960 ابعاد وفاداری شامل مفاهیم رفتاری و نظری تعریف شده­اند. با تحقیقات رفتاری، بر اعمال قابل مشاهدۀ وفاداری مشتری تمرکز می­کنیم (رفتار خرید مجدد) و تحقیقات نظری که تعهد و پایبندی و تمایل خرید دوباره را مورد مطالعه قرار می­دهد. (Russell-Bennet, McColl-Kennedy, & Coote, 2007)

به زعم کلر (1998) وفاداری برند، به صورت تاریخی معمولاً به صورت ساده­ای از طریق رفتارهای خرید اندازه­گیری شده می باشد. همچنین اظهار می­کند که وفاداری مشتری می­تواند به صورت وسیع­تری از یک رفتار خرید ساده دیده گردد. این سازه بیانگر دو مفهموم جداگانه می­باشد، یعنی ترجیحات برند (Guest, 1955)  که بعداً از آن به وفاداری نظری یاد شده و سهم بازار که وفاداری رفتاری نام گرفته می باشد. (Rundle-Tiele & Mckay, 2001)  بالینجر و رابینسون[5] می­گویند که مفهوم وفاداری در برگیرندۀ عناصر رفتاری و نظری بوده و برتر از تعاریفی که فقط بر پایۀ رفتار می باشد، توانایی پیشگویی تصورات وفادارانۀ مشتری را دارد. (Baldinger & Rubinson, 1996)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Kuhn

[2] Stochastic Approach

[3] Lipstein

[4] Chestnut

[5] Baldinger & Rubinson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد