پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA

اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد

رقابت فزاینده برای منابع کمیاب و تقاضای پاسخگویی از جانب سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، موسسه‌ها و مراکز پژوهشی را تحت فشار قرارداده تا ارتباط و کیفیت نتیجه‌ها ونیز بهبود و سازگاری پژوهش‌ها را در اولویت قرار دهند. در نتیجه ارزیابی و بهبود عملکرد واحدهای پژوهشی در بسیاری از کشورها در حال توسعه در اولویت قرار دارد(محمودی، 1391: 28).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم وبر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می گردد و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند:

  • با پیگیری اندازه پیشرفت در جهت اهداف تعیین‌شده مشخص می گردد که آیا سیاست‌های تدوین‌شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند.
  • با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین اندازه‌گیری رضایت کارکنان و مشتریان، مشخص می گردد آیا سیاست‌ها به گونه صحیح تدوین‌شده‌اند.
  • کسب اطلاعات از وضعیت موجود سازمان و اینکه در چه مرحله از دستیابی به اهداف می باشد.
  • شناسایی موارد بهبود عملکرد یا نقاطی که نیازمند بهبود هستند یا بایستی برای تأمین نیازهای فعلی یا آتی ساختار سازمان تنظیم شوند. (قلی زاده، 1389: 4)

 

2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد

فرایند ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که به سازمان این فرصت را می‌دهد که معضلات را شناسایی کند تا اقدام صحیح را قبل از اینکه معضلات بزرگ گردد انجام دهد(کوئنگ[1]، 2000).

هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از اقدامات با ترتیب و توالی خاص منطقی و هدفمند می‌باشد. ارزیابی عملکرد مستلزم پیمودن گام‌های متعدد می باشد. گام‌های مورد نظر در ارزیابی عملکرد به تبیین زیر می‌باشد:

قدم اول: تعریف فرآیند

در شناسایی فرآیند، شناسایی این که چه چیزی را می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم، مدنظر می باشد. معمولاً فرآیندها و عملیات بسیار زیادند اگر عملیات ما چندگانه باشند، به لحاظ اقتصادی، فرایندی را بایستی انتخاب نمود که از نظر مشتری (داخلی و خارجی) مهم تر هستند.

قدم دوم: تشخیص فعالیت‌های بحرانی جهت ارزیابی

بسیار مهم می باشد که تنها فعالیت‌های بحرانی را برای اندازه‌گیری انتخاب کنیم این فعالیت‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم تا بتوانیم آن‌ها را کنترل کنیم. در هنگام انتخاب بایستی روی فضاها و فرایندهای کلیدی تمرکز نمود نه بر روی بشر‌ها.

قدم سوم: شناسایی اهداف و استانداردهای عملکرد

قدم چهارم: اعمال شاخص‌های عملکردی

قدم پنجم: شناسایی گروه‌های مسئول

قدم ششم :جمع‌آوری داده‌ها

قدم هفتم : تحلیل گزارش عملکرد واقعی

قدم هشتم: مقایسه عملکرد واقعی باهدف

قدم نهم: اقدام به مقصود به‌کارگیری عملیات اصلاحی برای بهبود مستمر عملکرد از طریق مکانیسم بازخورد،

Kueng -1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گیری از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته می باشد.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA  با فرمت ورد